Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel makaleler

Bilimsel Araştırmalar

Koyun postu tarih boyunca insanlığın her zaman hayatında olan doğal bir ürün olması sebebiyle, tıp adamlarının ve sağlık kuruluşlarının dikkatini çekmiştir. Bu sebeple, koyun postunun insan sağlığına olan etkilerini ortaya çıkarmak için onlarca araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar halen dünyanın çeşitli tıp kuruluşlarında devam etmektedir. Türkiye’de ise firmamızın katkıları ile ülkemizin en güvenilir, en saygın üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi’nde; koyun postunun insan sağlığına olan etkilerini araştırmak için çalışmalar yürütülmüştür. Araştırma sonuçları, koyun postunun insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Dünyada yapılan bilimsel araştırmaların yanı sıra, ülkemiz için son derece sevindirici bir araştırmaya imza atan Marmara Üniversitesi’nden Dr. Sezgi ÇINAR ve Uzman Hemşire Nilay SAĞNAK hanımefendilerin yapmış oldukları “Bası Yaralarının Önlenmesinde Havalı Yatak ve Koyun Postu Uygulamalarının Etkinliği” isimli araştırmaya değinelim. Bu araştırmanın sonuç kısmı şu şekildedir: “Yaptığımız çalışmada; koyun postu kullanılan deney grubunda hiçbir hastada bası yarası oluşmazken, havalı yatak kullanılan kontrol grubunda %30 (n=9) hastada bası yarası oluştuğu belirlendi. Kontrol grubunda havalı yatak kullanılmasına ve pozisyon değişimine rağmen 5 hastada, pozisyon değişimi yapılamayan 4 hastada bası yarası gelişti. Havalı yatak kullanılmasının ve pozisyon değişiminin bası yarasını engellemede koyun postu kullanımı kadar etkili olmadığı saptandı. Buna göre; koyun postu uygulamasının yatağa bağımlı hastalarda sürtünmeyi ve tahrişi önleyerek, cildin hava almasını sağlayarak bası yaralarını önlemede %100 etkili olduğu söylenebilir.” Bu araştırmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Tedavi süresince kullanılan ilaçlar ve hareketsizlik, bası yarası oluşumuna neden olan başlıca faktörlerdendir ve koyun postu doğal bir bası yarası önleme aracıdır. Yatağa bağımlı hastalarda ödem oluşumuna yönelik önlemlerin alınması ve koyun postu kullanımının yaygınlaştırılması tavsiye edilmektedir. Sadece Amerika’da bası yaralarının engellenmesi konusunda yılda iki milyar dolar harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca, hemen hemen yatağa bağımlı tüm hastaların ve yaşlıların bu tür problemlerle uğraşırken çektikleri acıların maddi değerinin ölçülemeyeceğini de düşünmemiz gerekir.
Başka bir araştırma, Cambridge Doğum Hastanesi Özel Bakım Ünitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Düşük kilolu doğan bebekler 2 grup haline ayrılmıştır. Birinci gruptaki bebekler pamuk yatakta yatırılıp, ikinci gruptaki bebekler ise koyun postu üzerine yatırılmıştır. Koyun postu üzerinde yatırılan bebeklerin kuvöz içerisinde daha huzurlu olup, daha hareketsiz durdukları ve daha hızlı kilo aldıkları saptanmıştır. Çalışmanın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Dr. Martin Richards ve Stephan Scott, koyun postu üzerine yaptıkları araştırma sonucu, raporlarını aşağıdaki gibi özetlemişlerdir: “Kuvözdeki 34 düşük kilolu bebek düzenli olarak koyun postu üzerinde ve pamuklu yataklarda normal şartlarda bakılmak üzere rastgele ayrılmıştır. Bebekler iyileşince periyodik kilo artışları, koyun postu grubu açısından pamuk kontrol grubuna göre belirli bir yükseliş gösterdi. Hastalık periyodlarını da içeren tüm kilo artış tablolarında koyun postu üzerinde yatan bebeklerin, diğer gruptaki bebeklere oranla çok daha fazla geliştikleri ve kilo aldıkları tespit edildi.” Özel bakım ünitesindeki araştırmaya ek olarak, farklı ailelerin evlerinde yapılan çalışmalar neticesinde araştırmacıların vardıkları sonuç: “Prematüre bebekler üzerinde hastanede yapılan araştırmaya ek olarak evdeki normal bebekler üzerinde pilot bir araştırma yürüttük. Tespit edilen eşit sayıdaki bebek ailesinin bir bölümüne bebeklerine istedikleri sıklıkta kullanmaları için koyun postu ile bebeklerin davranışlarını kaydedecekleri günlükler verdik. Normal şartlarda ve normal yataklarda bakılacak bebekler içinde aynı günlüklerden vererek bebeklerin günlük davranışlarını kaydetmelerini istedik. Bu araştırmaların sonuçlarına göre; koyun postu üzerinde bakılan bebeklerle, bu bakım süreci içerisinde post üzerinde bakılmayan bebeklerin tüm verileri karşılaştırıldıklarında; KOYUN POSTU ÜZERİNDE YATIRILAN BEBEKLER DAHA AZ AĞLADILAR, DAHA ÇABUK UYUDULAR, DAHA ÇABUK YATIŞTIRILDILAR, DAHA AZ HASTALIK BELİRTİLERİ GÖSTERDİLER VE DAHA İYİ BESLENDİLER. Dolayısıyla gelişim tabloları ve kilo tablolarının gösterge trendi hep pozitif yönde yükseldi. Ayrıca araştırmanın bir bölümünde; yapay elyaf, imitasyon yün battaniye veya pamuklu yataklar üzerine aşağıdaki gibi bir uyarı yapıldı: “Elyaf ve imitasyon yün altlıkları olan yataklı üniteler üzerine bazı deneyimler edindik. Bu malzemeler, koyun postu ile karşılaştırıldıklarında tamamen farklı, kaygan ve yatkın yumuşaklık derecesine sahipler. Bu malzemelerin üzerinde yatan bebeklerin ciltleri, terleme sebebiyle ıslak hale geliyor. Bu da tahriş ve pişiklerin oluşumunu hızlandırdığı gibi laboratuvar şartlarındaki araştırmalarda bakteri ve virüslere yataklık ettiği ve üzerlerinde kolayca barındırdıkları görülüyor. Bu nedenle koyun postu etkilerini ve sonuçlarını vermediklerini görüyor ve tavsiye etmiyoruz. Çocuklar için uygun olduklarını düşünmüyoruz.” Koyun postlarının, bebek gelişimine sağladığı katkı ve bası yaralarının önlenmesindeki etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Koyun postunun insan sağlığına olan pozitif etkilerini kanıtlayan diğer bilimsel makalelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Kaynaklar:
Research-Peter R. Dickson.pdf
Research-PowleyNyeLancet1980.pdf
Research-ScottColeLucasRichards1983.pdf
Research-ScottRichards1979.pdf
Research-Scott Richards1983.pdf
NilaySagnakSezgiCinar.jpg
Research – Australian Medical Sheepskin
Research – Sheepskins In Preventing Pressure